پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

سیدعطاء الله مهاجرانی سیدعطاء الله مهاجرانی
ناشر: امید ایرانیان - 1398
400000 ریال
محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر عباس رجبی (ویراستار)، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمدجواد هراتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 01 آبان، 1398
140000 ریال
نلسون ماندلا نلسون ماندلا
ناشر: اطلاعات - اردیبهشت، 1397
330000 ریال
فاطمه جان احمدی فاطمه جان احمدی
ناشر: دفترنشرمعارف - آبان، 1397
180000 ریال
آذردخت مفیدی آذردخت مفیدی
ناشر: قطره - 30 شهریور، 1398
180000 ریال
ناشر: نشر نی - 1397
240000 ریال
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی - 1398
150000 ریال 135000 ریال
اسلاونکا دراکولیچ، رویا رضوانی (مترجم) اسلاونکا دراکولیچ
ناشر: نشر گمان - 1398
380000 ریال 342000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 12 آذر، 1398
700000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 01 آبان، 1398
170000 ریال
شارل دو لاندلن، احمد بهمنش (مترجم) شارل دو لاندلن
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
500000 ریال
سیدمحمد هوشی سادات سیدمحمد هوشی سادات
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - اردیبهشت، 1395
300000 ریال
سیدمحمدهادی گرامی، علیرضا دهقانی (تهیه و تنظیم) سیدمحمدهادی گرامی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده قرآن و عترت (ع) - اسفند، 1396
115000 ریال
سیدجعفر شهیدی سیدجعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
200000 ریال
مجید مخدوم فرخنده، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفرزاده، عبدالرضا مخدوم مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
120000 ریال
غلامرضا خواجه سروی (به اهتمام) غلامرضا خواجه سروی (به اهتمام)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 17 دی، 1390
185000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 23 فروردین، 1391
50000 ریال
ناشر: موسسه ایمان جهادی - 04 دی، 1398
250000 ریال
ناشر: نشر نی - 29 خرداد، 1398
300000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آبان، 1396
600000 ریال
صادق زیباکلام صادق زیباکلام
ناشر: روزنه - 1397
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: رسا - 11 آبان، 1393
158000 ریال
ناشر: رسا - 02 تیر، 1389
250000 ریال 225000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد اشرف یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 13 اسفند، 1397
160000 ریال
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر، 1393
220000 ریال