پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

فاطمه جان احمدی فاطمه جان احمدی
ناشر: دفترنشرمعارف - آبان، 1397
130000 ریال
محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر عباس رجبی (ویراستار)، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمدجواد هراتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - شهریور، 1398
140000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آبان، 1396
600000 ریال
ناشر: نشر نی - 1397
220000 ریال
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی - 1396
190000 ریال
سیدجعفر شهیدی سیدجعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
200000 ریال
آرتورامانوئل کریستن سن آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - بهمن، 1394
350000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1395
180000 ریال
کارل ریموند پویر کارل ریموند پویر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مرداد، 1395
145000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
180000 ریال
جوزف نای، ایوب فرخنده (مترجم) جوزف نای
ناشر: دنیای اقتصاد - اردیبهشت، 1395
150000 ریال
ناشر: اختران - 1387
280000 ریال
تورج دریایی تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 1397
280000 ریال
محمدعلی کاتوزیان، علیرضا طیب (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر نی - 1396
480000 ریال
ناشر: اختران - 1394
170000 ریال
سیدعطاء الله مهاجرانی سیدعطاء الله مهاجرانی
ناشر: امید ایرانیان - بهمن، 1397
400000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت، 1397
700000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 فروردین، 1393
75000 ریال
خیام عزیزی مهر (به اهتمام) خیام عزیزی مهر (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور، 1397
130000 ریال
فرانسیس فوکویاما، عباس عربی (مترجم)، زهره عربی (مترجم) فرانسیس فوکویاما
ناشر: سخنکده - 1395
520000 ریال
جواد طباطبایی (بازنویسی) جواد طباطبایی (بازنویسی)
ناشر: مینوی خرد - خرداد، 1397
110000 ریال
خداداد رضاخانی (مترجم)، سجاد امیری باوندپور (مترجم) خداداد رضاخانی (مترجم)
ناشر: حکمت سینا - بهمن، 1395
195000 ریال
فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 دی، 1392
45000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 01 آذر، 1393
270000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1394
210000 ریال