پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
310000 ریال
ناشر: دانش پژوهان جوان - 27 آبان، 1399
440000 ریال
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 1398
620000 ریال
ناشر: ارسباران - 1399
650000 ریال
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 1399
450000 ریال
محمدرضا نیک بخت، زهرا دیانتی دیلمی محمدرضا نیک بخت
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1399
950000 ریال
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 19 آبان، 1399
570000 ریال
بروس کوهن، غلامعباس توسلی (مترجم) بروس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
590000 ریال
سیدمرتضی قاسم زاده، سیدحسین صفایی سیدمرتضی قاسم زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 شهریور، 1392
410000 ریال
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر، مهدی نصر اصفهانی (مترجم) اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1398
1100000 ریال
ناشر: ساوالان - 1399
1700000 ریال
مسعود آذربایجانی، سیدمهدی موسوی اصل مسعود آذربایجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 08 دی، 1398
250000 ریال
وین ویتن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) وین ویتن
ناشر: روان - 1397
500000 ریال
محمدحسن ژند محمدحسن ژند
ناشر: آراد کتاب - 1399
575000 ریال
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس، مرکز کارآفرینی ستکا - 30 شهریور، 1399
650000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 1398
230000 ریال
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - 1398
1150000 ریال
ناشر: موسسه کتاب آراد - 1399
1100000 ریال
گالن وودز، ریجانه نظام آبادی (مترجم) گالن وودز
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1399
320000 ریال
ناشر: دوران - 1399
650000 ریال
ناشر: آدینه - بهمن، 1399
140000 ریال 112000 ریال
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1398
230000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1399
550000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی رابرت رزنیک
ناشر: صفار - 1399
950000 ریال
حمزه گنجی حمزه گنجی
ناشر: روان - 1398
400000 ریال