ترتیب بر اساس:
ام.آر. آدامز، موریس ماس، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم) ام.آر. آدامز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1400
1400000 ریال 1260000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
حمید توکلی پور حمید توکلی پور
ناشر: آییژ - مهر 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
آر.ال ارل، ام.دی. ارل، حسین میرسعیدقاضی (مترجم) آر.ال ارل
ناشر: آییژ - خرداد 1390
800000 ریال 720000 ریال
سیدعلی مرتضوی، لیلا زیرجانی، فریده طباطبایی یزدی سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1388
84000 ریال 75600 ریال
گری تاکر، سوزان فدرستون گری تاکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - اردیبهشت 1395
450000 ریال 405000 ریال
دانیلا برمودث-اگیره، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، اعظم اشرفی (مترجم)، هانیه اسدپورفعال مشهد (ویراستار) دانیلا برمودث-اگیره
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1401
1100000 ریال 990000 ریال
میرجلیل پیروزی فرد(گردآورنده)، ادریس آرژه(گردآورنده)، رضا قادرمزی(گردآورنده)، سعید حمدی پور(گردآورنده) میرجلیل پیروزی فرد(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه ارومیه - اسفند 1399
600000 ریال 540000 ریال
مجتبی جعفری مجتبی جعفری
ناشر: آییژ - مهر 1385
1200000 ریال 1080000 ریال
جواد میدانی جواد میدانی
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - 1382
310000 ریال 279000 ریال
سیدحسن فاطمی سیدحسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1400
1100000 ریال
دنیس وستهاف، ویلیام کارول فریژر، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم) دنیس وستهاف
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1400
990000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - بهمن 1397
1700000 ریال
بربوزاکانواس گوستاو، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علی معتمدزادگان (مترجم) بربوزاکانواس گوستاو
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1391
55000 ریال
محمدرضا شاه بنده محمدرضا شاه بنده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مرداد 1394
120000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - تیر 1386
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 82 مورد