کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 336
شابک: 978-600-02-0141-8
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 477 گرم
1,440,000 ریال
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
در بخشی از کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی می خوانیم
پیشگفتار

هدف از آموزش، معمولا ارائه دانش‌ها و مهارت‌هایی است که برای شاگردان و در بسیاری موارد نیز برای یک مؤسسه مفید است. آموزش به منزله یک فرایند تدریس هدفدار از پیش طراحی شده تعریف می‌شود. درست همان طور که یک مهندس ساختمان پیش از ساختن یک بنا به تهیه نقشه آن می‌پردازد، شما تهیه کننده آموزش نیز باید یک نقشه آموزشی طراحی کنید. این نقشه طی فرایندی تعاملی تجزیه و تحلیل و طراحی می‌شود که در آن محتوا راهبردهای آموزشی و رسانه‌های مناسب انتخاب، مرتب و استفاده می‌شود.

فرایند ISD (تهیه نظام‌های آموزشی)، با تجزیه و تحلیل مشکل زمینه‌ای شروع می‌شود. به رغم نوع مشکل، اعم از نقصان عملکرد در زمینه‌های کارآموزی یا نقصان اطلاعات در زمینه‌های آموزشی، هدف اصلی در این مرحله این است که بدانیم آیا ارائه آموزش راه حل مناسبی است یا تنها بخشی از راه حل است. ما تنها در مراحل ۱ و ۲ بین برنامه‌های آموزشی و کار آموزی تفکیک قائل می‌شویم؛ زیرا نکات مورد تأکید و روش‌های تجزیه و تحلیل مشکل در زمینه‌های آموزشی با زمینه‌های کار آموزی تفاوت دارد.

فهرست کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

مقدمه مترجم

مقدمه

واحد 1: تجزیه و تحلیل نیازها

مرحله 1: تجزیه و تحلیل مشکل

مرحله 2: تجزیه و تحلیل حیطه ها (شغل ها یا موضوع های محتوایی)

واحد 2:انتخاب و مرتب کردن محتوا

مرحله 3: تجزیه و تحلیل هر کار و مرتب کردن اجزای اصلی آن

مرحله 4: تجزیه و تحلیل و مرتب کردن محتوای تقویتی

واحد 3: تهیه درس ها

مرحله 5: طراحی و نوشتن هر درس

واحد 4: استفاده از رسانه ها

مرحله 6: طراحی تعاملی پیام

واحد 5: ارزشیابی

مرحله 7: ارزشیابی آموزش

فهرست راهنما

واژه نامه فارسی انگلیسی

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی