ترتیب بر اساس:
 
استانلی فرانک، سعیده لرپری زنگنه (مترجم) استانلی فرانک
ناشر: علم - 04 بهمن، 1389
55000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آذر، 1391
230000 ریال 207000 ریال
سعید ذاکری (گردآورنده)، ابراهیم خلیل عالمی (گردآورنده) سعید ذاکری (گردآورنده)
ناشر: شکوه علم - 14 فروردین، 1385
28000 ریال
ناشر: دوران - 1394
470000 ریال
مصطفی تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 30 مهر، 1391
100000 ریال
بروس جویس، امیلی کالهون بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1396
180000 ریال 162000 ریال
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
160000 ریال 144000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 09 دی، 1392
120000 ریال
ناشر: مبنا - 1396
170000 ریال
فریده مشایخ فریده مشایخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن، 1395
80000 ریال 72000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 09 مهر، 1390
450000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور، 1395
110000 ریال 99000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1392
15000 ریال 13500 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 17 شهریور، 1388
100000 ریال
راجر کافمن، جری جان هرمن، فریده مشایخ (مترجم)، عباس بازرگان هرندی (مترجم) راجر کافمن
ناشر: مدرسه - 26 شهریور، 1391
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,823 مورد