ترتیب بر اساس:
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 22 مرداد 1401
3500000 ریال 3325000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 23 فروردین 1401
720000 ریال 684000 ریال
مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی، علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 26 دی 1401
1000000 ریال 950000 ریال
مصطفی تبریزی، علیرضا تبریزی، نرگس تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 25 اسفند 1401
750000 ریال 712500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 فروردین 1401
1730000 ریال 1643500 ریال
ناشر: مبنا - 26 مهر 1401
1100000 ریال 1045000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 22 فروردین 1401
820000 ریال 779000 ریال
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 5 شهریور 1401
850000 ریال 807500 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - 22 فروردین 1399
700000 ریال 665000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 2 خرداد 1400
1200000 ریال 1140000 ریال
یحیی فیوضات یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش - 3 فروردین 1401
800000 ریال 760000 ریال
تامارا دیویس، کیانوش زهراکار (مترجم) تامارا دیویس
ناشر: ویرایش - 7 بهمن 1401
1700000 ریال 1615000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 28 اردیبهشت 1401
1350000 ریال 1282500 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 5 آبان 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
هایم گینات هایم گینات
ناشر: علم - 7 خرداد 1400
1850000 ریال 1757500 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,439 مورد