ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
230000 ریال
استانلی فرانک، سعیده لرپری زنگنه (مترجم) استانلی فرانک
ناشر: علم - 04 بهمن، 1389
55000 ریال
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
150000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 1396
200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد، 1391
230000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
230000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 27 خرداد، 1393
360000 ریال
سینتیا لشین، جولین پولاک، چارلز رایگلوث، هاشم فردانش (مترجم) سینتیا لشین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
160000 ریال
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 07 آبان، 1391
60000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - آبان، 1396
170000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1392
15000 ریال
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
155000 ریال
ناشر: شورا - 23 مهر، 1393
120000 ریال
لیندافریل انیس، علی صلحجو (مترجم)، احمد سمیعی (ویراستار) لیندافریل انیس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند، 1387
50000 ریال
محمدرضا افضل نیا، محمدحسن امیرتیموری (ویراستار)، عادله مشایخی (ویراستار) محمدرضا افضل نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن، 1392
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,481 مورد