ترتیب بر اساس:
 
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
230000 ریال
استانلی فرانک، سعیده لرپری زنگنه (مترجم) استانلی فرانک
ناشر: علم - 04 بهمن، 1389
55000 ریال
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
160000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد، 1391
230000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1395
230000 ریال 218500 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - اسفند، 1396
200000 ریال
سینتیا لشین، جولین پولاک، چارلز رایگلوث، هاشم فردانش (مترجم) سینتیا لشین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
160000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 27 خرداد، 1393
200000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1392
15000 ریال
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
155000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 17 شهریور، 1388
100000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - فروردین، 1395
140000 ریال
لیندافریل انیس، علی صلحجو (مترجم)، احمد سمیعی (ویراستار) لیندافریل انیس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند، 1387
30000 ریال
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 07 آبان، 1391
50000 ریال
ناشر: شورا - 23 مهر، 1393
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 945 مورد