ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 فروردین 1401
1730000 ریال 1643500 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - 22 فروردین 1399
700000 ریال 665000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 2 خرداد 1400
1200000 ریال 1140000 ریال
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
1050000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 28 اردیبهشت 1401
1350000 ریال 1282500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 بهمن 1401
1290000 ریال
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399
250000 ریال 237500 ریال
باربارا شر، شهلا رفیعی (مترجم) باربارا شر
ناشر: فراروان - 12 دی 1401
1150000 ریال 1092500 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 دی 1401
1290000 ریال
محمدحسن امیرتیموری محمدحسن امیرتیموری
ناشر: ساوالان - 5 مهر 1401
1100000 ریال 1045000 ریال
کتی زاهلر، سارا رئیسی طوسی (مترجم)، مهناز سلیمانی (ویراستار) کتی زاهلر
ناشر: صابرین - 14 اسفند 1395
690000 ریال 621000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 29 آبان 1401
550000 ریال 522500 ریال
زهرا امیرآتشانی، مهستی رسولی زهرا امیرآتشانی
ناشر: جامعه شناسان - 4 مرداد 1400
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: معاصر - 27 مهر 1401
950000 ریال 902500 ریال
ناشر: آراد کتاب - 23 شهریور 1395
1350000 ریال 1215000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,472 مورد