ترتیب بر اساس:
 
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آذر، 1391
220000 ریال
استانلی فرانک، سعیده لرپری زنگنه (مترجم) استانلی فرانک
ناشر: علم - 04 بهمن، 1389
55000 ریال
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
160000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1392
15000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 17 شهریور، 1388
100000 ریال
لیندافریل انیس، علی صلحجو (مترجم)، احمد سمیعی (ویراستار) لیندافریل انیس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند، 1387
30000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 27 خرداد، 1393
200000 ریال
هاشم فردانش، عبدالرضا حسنی (ویراستار) هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 بهمن، 1388
150000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد، 1391
230000 ریال
سینتیا لشین، جولین پولاک، چارلز رایگلوث، هاشم فردانش (مترجم) سینتیا لشین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
150000 ریال
بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 شهریور، 1392
48000 ریال
کتی زاهلر، سارا رئیسی طوسی (مترجم)، مهناز سلیمانی (ویراستار) کتی زاهلر
ناشر: صابرین - 1393
110000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - فروردین، 1396
100000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - بهمن، 1395
150000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1394
230000 ریال
نمایش 1 - 15 از 950 مورد