محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 تیر 1398
240000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
1050000 ریال
دیوید کار، فنستر ماخر، هاشم فردانش (مترجم) دیوید کار
ناشر: کویر - 1 آذر 1400
1100000 ریال
ای.جی. رومیسوزوسکی، هاشم فردانش (مترجم) ای.جی. رومیسوزوسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
470000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
260000 ریال
هاشم فردانش، عبدالرضا حسنی (ویراستار) هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 بهمن 1388
240000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد