محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1400
1440000 ریال 1296000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: آییژ - اسفند 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
هاشم فردانش، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) هاشم فردانش
ناشر: سمت - آذر 1401
2010000 ریال 1809000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1398
1510000 ریال 1359000 ریال
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
1550000 ریال 1395000 ریال
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - اسفند 1391
800000 ریال 720000 ریال
تونی بیتس، امین عظیمی (مترجم)، بی بی عشرت زمانی (مترجم) تونی بیتس
ناشر: سمت - بهمن 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
لینداماری هاراسیم، اسماعیل سعدی پور (مترجم) لینداماری هاراسیم
ناشر: آوای نور - دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدرضا افضل نیا محمدرضا افضل نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - فروردین 1394
105000 ریال 94500 ریال
محرم آقازاده محرم آقازاده
ناشر: آییژ - آذر 1391
800000 ریال 680000 ریال
ویلم ح. پلگروم، نانسی لا، سوزان شهباز، احمدرضا نصر (مترجم)، هدایت الله اعتمادی زاده (مترجم) ویلم ح. پلگروم
ناشر: آییژ - دی 1391
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دانش پرور - خرداد 1391
500000 ریال 450000 ریال
ماشاءالله واشقانی فراهانی، سیدرضا آقاپور مقدم (ویراستار) ماشاءالله واشقانی فراهانی
ناشر: آوای دانش گستر، راز رضوان - آبان 1391
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: آییژ، من گرافیک - اسفند 1390
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: دیدار - 1390
75000 ریال 67500 ریال
نمایش 1 - 15 از 366 مورد