ترتیب بر اساس:
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1391
800000 ریال 760000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
1050000 ریال
داود شجاعی زاده، محسن صفاری داود شجاعی زاده
ناشر: سماط - 1393
200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
260000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 خرداد 1398
180000 ریال
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
155000 ریال
تونی بیتس، بی بی عشرت زمانی (مترجم)، امین عظیمی (مترجم) تونی بیتس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
350000 ریال
غلامرضا شریفی راد، محمدحسین باقیانی مقدم، سعید مظلومی غلامرضا شریفی راد
ناشر: آثار سبحان - 15 دی 1398
398000 ریال
لینداماری هاراسیم، اسماعیل سعدی پور (مترجم) لینداماری هاراسیم
ناشر: آوای نور - 23 دی 1401
950000 ریال
محسن صفاری، امیر پاکپورحاجی آقا محسن صفاری
ناشر: آثار سبحان، یاررس - 9 خرداد 1401
1390000 ریال
محمد احدیان محمد احدیان
ناشر: مرکز نشر علوم پزشکی (بشری) - 1386
150000 ریال
محمدرضا افضل نیا محمدرضا افضل نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 18 فروردین 1394
105000 ریال
اسماعیل زارعی زوارکی، سیدعبدالله قاسم تبار اسماعیل زارعی زوارکی
ناشر: آوای نور - آبان 1395
1050000 ریال
محرم آقازاده محرم آقازاده
ناشر: آییژ - 24 آذر 1391
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 192 مورد