ترتیب بر اساس:
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1400
1440000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
جولین پولاک، چارلز رایگلوث، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سمت - فروردین 1401
1050000 ریال 945000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد