خریداران به همراه کتاب زیر ...
نوردهر رکنی نوردهر رکنی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 14 بهمن 1400
480000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدحسن فاطمی سیدحسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 5 اسفند 1400
حسن فاطمی حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 6 اردیبهشت 1401
کرامت الله ایماندل کرامت الله ایماندل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 18 آبان 1399
گیتی کریم گیتی کریم
ناشر: دانشگاه تهران - 3 آذر 1401
نوردهر رکنی نوردهر رکنی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 مهر 1400
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
جیمزمانرو جی، مارتین جی. لاسنر جیمزمانرو جی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اسفند 1394
موریس ماس، آدامز، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم) موریس ماس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 فروردین 1400
ناشر: دانشگاه تهران - 27 تیر 1400