کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: 1396
تعداد صفحه: 280
شابک: 978-964-530-650-0
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 403 گرم
رتبه فروش: #509 (مشاهده پرفروش ترین ها)
1,910,000 ریال 1,719,000 ریال
تخفیف: 191000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
فهرست کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

مقدمه چاپ دوازدهم

مقدمه چاپ پنجم

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: آماده سازی

فصل سوم: طراحی

فصل چهارم: اجرا و ارزشیابی

منابع و مآخذ

واژه نامه انگلیسی فارسی

فهرست موضوعی

چاپ پنجم با تجدید نظر و چاپ دوازدهم ویراست 3

در بخشی از کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی می خوانیم

تکنولوژی آموزشی مانند تکنولوژی در هر یک از شاخه های علمی دیگر، شامل دو جزء اصلی است: جزء نرم افزاری (محتوایی): شامل روش ها، دستورالعمل ها، الگوها، راهبردها، طبقه بندی ها و ...؛ جزء سخت افزاری: شامل ابزار، وسایل، دستگاه ها و رسانه ها. این دو جزء مکمل یکدیگرند و بدون یکی از آن دو، تکنولوژی آموزشی کامل نخواهد بود. انتقال تکنولوژی نیز باید این دو جزء را با هم در بر داشته باشد تا تکنولوژی به صورت کامل منتقل شود.
کتاب حاضر دارای چهار فصل است. فصل اول کلیاتی درباره تعریف آموزش، تعریف تکنولوژی آموزشی و تاریخچه است. در فصل دوم پس از بررسی چند نمونه از الگوهای آموزشی - که برای موقعیت ها و محیط های مختلف ارائه شده است - درباره تحلیل موضوع یا تحلیل آموزشی بحث شده است که از مباحث بسیار مهم در طراحی و تهیه برنامه های آموزشی و از اولین گام هایی است که باید تکنولوژیست آموزشی بردارد. تنظیم یا طراحی نظام مدیریت که پیش بینی و سازماندهی کارها و فعالیت های محوله به یک گروه تکنولوژیست آموزشی است نیز در آخر فصل دوم ارائه شده است. فصل سوم به « طراحی» اختصاص دارد. این فصل درباره تعیین و طبقه بندی هدف های آموزشی از دیدگاه های مختلف بحث می کند که حاصل این طبقه بندی ها، به منزله مواد خام اولیه برای طراحی آموزشی ارائه می شود. طراحی آموزشی از بعد خرد و کلان، طراحی انگیزه های آموزش، انتخاب رسانه آموزشی در تعیین راهبردهای یادگیری به ترتیب عنوان های مباحث دیگر فصل سوم را تشکیل می دهد. در فصل چهارم یک الگوی عام برای ارزشیابی انواع برنامه های آموزشی بررسی می شود و در پایان همین فصل، الگوی پیشنهادی مطرح می شود. کتاب برخوردار از جدول، نمودار و شکل های رنگی است.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب