جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
1910000 ریال 1719000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
یحیی فیوضات یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش - 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
فریده مشایخ فریده مشایخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1401
1460000 ریال 650000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - آبان 1400
1350000 ریال 1215000 ریال
سیدعباس رضوی، داریوش نوروزی، ندا طاهری (ویراستار) سیدعباس رضوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
2080000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1393
1650000 ریال
سیدعلی سیادت، رضاعلی نوروزی، ناهید نادری، مریم همت (ویراستار) سیدعلی سیادت
ناشر: یار مانا - بهمن 1402
2340000 ریال 2106000 ریال
ونیتا کول، فرخنده مفیدی (مترجم) ونیتا کول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1392
1700000 ریال
غلامرضا یادگارزاده، نعمت الله موسی پور، کورش فتحی واجارگاه غلامرضا یادگارزاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1401
2300000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 1402
1550000 ریال 1395000 ریال
اریه لوی، فریده مشایخ (مترجم) اریه لوی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1399
250000 ریال
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1393
650000 ریال
هاشم فردانش، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) هاشم فردانش
ناشر: سمت - آذر 1401
2010000 ریال 1809000 ریال
بهمن زندی، معصومه اروانه (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1398
2180000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1402
1700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 332 مورد