جستجوی دقیق تر
موضوع:

ترتیب بر اساس:
علی رضاییان، علی اصغر پورعزت (ویراستار) علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
2170000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1800000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
3270000 ریال
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سمت - بهمن 1402
2090000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
2380000 ریال
منصور مومنی، عادل آذر منصور مومنی
ناشر: سمت - 1402
1740000 ریال
آلن فرانسیس چالمرز، سعید زیباکلام (مترجم) آلن فرانسیس چالمرز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
2780000 ریال 1140000 ریال
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم)، محمود ظریف (ویراستار)، مریم جابر (ویراستار) پل تاگارد
ناشر: سمت - 1402
1730000 ریال 1557000 ریال
رابرت ج. استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت ج. استرنبرگ
ناشر: سمت - 1402
7360000 ریال 6624000 ریال
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
2150000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1840000 ریال
ژاله آموزگاریگانه ژاله آموزگاریگانه
ناشر: سمت - آبان 1402
600000 ریال 540000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
2560000 ریال
برادفورد جردن، استیون راس، راندولف وسترفیلد، علی جهانخانی (مترجم) برادفورد جردن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
1680000 ریال
سیدعلی حائری روحانی سیدعلی حائری روحانی
ناشر: سمت - 1402
1330000 ریال
نمایش 1 - 15 از 3,133 مورد