ترتیب بر اساس:
ولی الله دبیدی روشن ولی الله دبیدی روشن
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
650000 ریال
توماس دبلیو رولند، حمید رجبی (مترجم) توماس دبلیو رولند
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
380000 ریال
شرلی سرمن، امیرحسین براتی (مترجم)، فرهاد رضازاده (مترجم) شرلی سرمن
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اردیبهشت 1400
2350000 ریال
کوستاس آی. کاراگئورگیس، پیتر سی تری کوستاس آی. کاراگئورگیس
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
230000 ریال
منصور اسلامی منصور اسلامی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
80000 ریال
یاسمین علیپورعطا آبادی، علی شریف نژاد یاسمین علیپورعطا آبادی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
80000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
370000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آذر 1397
250000 ریال
ایستر گوخال، شهرام آهنجان (مترجم) ایستر گوخال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آذر 1397
330000 ریال
فهیمه نجفی علمدارلو(گردآورنده) فهیمه نجفی علمدارلو(گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آبان 1396
500000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1396
270000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده) پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
200000 ریال
جفری آرون پوتیگر، محمد شریعت زاده جنیدی (مترجم) جفری آرون پوتیگر
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
650000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
330000 ریال
استیو زیبولد، علیرضا آقابابا (مترجم) استیو زیبولد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
450000 ریال
نمایش 61 - 75 از 124 مورد