ترتیب بر اساس:
محمدحسین قربانی محمدحسین قربانی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
250000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده) پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1396
بیل بسویک، محمد خیبری (مترجم) بیل بسویک
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
250000 ریال
تئودور بومپا، مایکل کاررا تئودور بومپا
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
380000 ریال
آر. ناگاراتهنا، علیرضا آقابابا (مترجم) آر. ناگاراتهنا
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
100000 ریال
داوود محسنی نیا (مترجم)، علی شریف نژاد (مترجم) داوود محسنی نیا (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
360000 ریال
سیدمحمدحسین رضوی، زهرا تسلیمی سیدمحمدحسین رضوی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
220000 ریال
علی شریف نژاد (گردآورنده) علی شریف نژاد (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آبان 1396
200000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1398
200000 ریال
حمیرا حاجی پروانه (ویراستار)، مهرداد خدابخشی (تهیه و تنظیم) حمیرا حاجی پروانه (ویراستار)
ناشر: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - آذر 1390
برتالان دونمتی، مهدی جمشیدخانی (مترجم) برتالان دونمتی
ناشر: اداره کل تربیت بدنی استان تهران، هیات سوارکاری - مهر 1384
30000 ریال
علی شریف نژاد علی شریف نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1398
320000 ریال
افسر جعفری افسر جعفری
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مهر 1398
350000 ریال
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1398
180000 ریال
امین عیسی نژاد، محمود نیک سرشت، عبدالحسین طاهری کلانی امین عیسی نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن 1398
380000 ریال
نمایش 76 - 90 از 124 مورد