ترتیب بر اساس:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
50000 ریال
حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)، محمود دلفان (ویراستار) حمید آقاعلی نژاد (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1391
60000 ریال
محمدحسین علیزاده محمدحسین علیزاده
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مهر 1398
180000 ریال
محمد احسانی محمد احسانی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
180000 ریال
یاسر گاراژیان (ویراستار)، محمد حسن زاده غفوری (ویراستار)، راضیه ایرانی (ویراستار)، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)، محمد سررشته داری (تدوین)، رضا فتحی (عکاس) یاسر گاراژیان (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
80000 ریال
سعید نقیبی(گردآورنده) سعید نقیبی(گردآورنده)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
70000 ریال
بهروز گل محمدی، لیلا شامانی (ویراستار) بهروز گل محمدی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
65000 ریال
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
60000 ریال
لوئیجینو توریجیانی، آلن فراند لوئیجینو توریجیانی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
410000 ریال
بهروز گل محمدی بهروز گل محمدی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
50000 ریال
علیرضا بهرامی، نسرین چلونگریان علیرضا بهرامی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
55000 ریال
محسن دماوندی محسن دماوندی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
45000 ریال
مریم اکرادی، بهروز عبدلی مریم اکرادی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
75000 ریال
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
120000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
50000 ریال
نمایش 31 - 45 از 124 مورد