ترتیب بر اساس:
رخشان رادپور رخشان رادپور
ناشر: فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران - 1381
5000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 25 اسفند 1393
50000 ریال
لوئیجینو توریجیانی، آلن فراند لوئیجینو توریجیانی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
410000 ریال
بهروز گل محمدی بهروز گل محمدی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
50000 ریال
علیرضا بهرامی، نسرین چلونگریان علیرضا بهرامی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
55000 ریال
مریم اکرادی، بهروز عبدلی مریم اکرادی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
75000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 25 اسفند 1393
60000 ریال
پیترجی مود، کارل فاستر، رحمن سوری (مترجم) پیترجی مود
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 25 اسفند 1393
450000 ریال
مریم نورشاهی مریم نورشاهی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
230000 ریال
ولی الله دبیدی روشن ولی الله دبیدی روشن
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
650000 ریال
جفری آرون پوتیگر، محمد شریعت زاده جنیدی (مترجم) جفری آرون پوتیگر
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1395
650000 ریال
استیو زیبولد، علیرضا آقابابا (مترجم) استیو زیبولد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
450000 ریال
برتالان دونمتی، مهدی جمشیدخانی (مترجم) برتالان دونمتی
ناشر: اداره کل تربیت بدنی استان تهران، هیات سوارکاری - 11 مهر 1384
30000 ریال
محمدحسین علیزاده، مهدی قیطاسی محمدحسین علیزاده
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 9 بهمن 1391
120000 ریال
سید نصراله سجادی سید نصراله سجادی
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 بهمن 1392
230000 ریال
نمایش 46 - 60 از 112 مورد