ترتیب بر اساس:
حسن قدسی پور حسن قدسی پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آبان 1398
1350000 ریال 1215000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محسن رضاییان (مترجم) رونالد آلن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مهر 1401
1980000 ریال 1782000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - آبان 1401
2950000 ریال 2655000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
480000 ریال 432000 ریال
محمدباقر منهاج محمدباقر منهاج
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1400
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1394
600000 ریال 540000 ریال
ماساکی ایمائی، محمدحسین سلیمی (مترجم) ماساکی ایمائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اسفند 1399
880000 ریال 792000 ریال
سوزان جین هال، مهناز ایرانی (مترجم)، بهرخ عاصی (مترجم)، سیامک نجاریان (مترجم) سوزان جین هال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اردیبهشت 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
سیدمنصور واعظ پور، عبدالحمید ریاضی سیدمنصور واعظ پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اسفند 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
محمدجواد کتابداری، حسن ساقی محمدجواد کتابداری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اسفند 1401
850000 ریال 765000 ریال
پوویندار مهتا، پائولو مونته ئیرو، علی اکبر رمضانیانپور (مترجم)، پرویز قدوسی (مترجم)، اسماعیل گنجیان (مترجم)، حمیدرضا اشرفی (ویراستار) پوویندار مهتا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1400
1980000 ریال 1782000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فروردین 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
حسین عسکریان ابیانه، حامد نفیسی حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
900000 ریال 810000 ریال
کارلو ورجلیس، عباس احمدی (مترجم) کارلو ورجلیس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - خرداد 1395
800000 ریال 720000 ریال
محمد کارآموز، رضا کراچیان محمد کارآموز
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تیر 1401
2550000 ریال 2295000 ریال
نمایش 1 - 15 از 712 مورد