ترتیب بر اساس:
حسین عسکریان ابیانه حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 13 آذر 1400
950000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 10 شهریور 1400
980000 ریال
مایکل پیندو، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) مایکل پیندو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - خرداد 1395
360000 ریال
علی میرحسنی(تدوین) علی میرحسنی(تدوین)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 30 مهر 1398
280000 ریال
حسین عسکریان ابیانه، حامد نفیسی حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
70000 ریال
کارلو ورجلیس، عباس احمدی (مترجم) کارلو ورجلیس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - خرداد 1395
185000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - آبان 1397
1940000 ریال
دونالد کرک، سیدکمال الدین یادآور نیکرش (مترجم) دونالد کرک
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 20 مهر 1400
1250000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 27 دی 1396
140000 ریال
شهاب عراقی نژاد، محمد کارآموز شهاب عراقی نژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1397
270000 ریال
ناصر محمدی ناصر محمدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 9 خرداد 1400
850000 ریال
منوچهر نیک آذر منوچهر نیک آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 29 خرداد 1400
1400000 ریال
ریاض خراط، منوچهر نیک آذر ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 تیر 1396
120000 ریال
محمدرضا رازفر محمدرضا رازفر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 17 بهمن 1397
150000 ریال
جورج کلر، سنت کلیر، بویوان، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) جورج کلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
114000 ریال
نمایش 46 - 60 از 632 مورد