محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
رضا صفابخش رضا صفابخش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مهر 1398
1050000 ریال 945000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران - بهمن 1394
1900000 ریال 1710000 ریال
سیدحسین صادقی، شهرام منتصرکوهساری، آرتین درمیناسیانس سیدحسین صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1390
500000 ریال 450000 ریال
مجتبی صدیقی مجتبی صدیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تیر 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
مرتضی اصانلو مرتضی اصانلو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1398
5000000 ریال 4500000 ریال
هاینریش زولینگر، علیرضا خسروی (مترجم)، کمال الدین قرنجیگ (مترجم)، مژگان حسین نژاد (مترجم)، سیامک مرادیان (مترجم) هاینریش زولینگر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مهر 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
اوکوموتو یاسوهیسا، یو تاکدا، ماسکی مانو، تتسو اکادا، محمدرضا خدمتی (مترجم) اوکوموتو یاسوهیسا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آذر 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1391
950000 ریال 855000 ریال
آلفرد مرتینز، محمدحسن مرادی (مترجم) آلفرد مرتینز
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
950000 ریال 855000 ریال
مرتضی نیک روان (مترجم)، آرمینه عزیزی (مترجم) مرتضی نیک روان (مترجم)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اردیبهشت 1395
450000 ریال 405000 ریال
مهدی کراری مهدی کراری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1395
900000 ریال 810000 ریال
آر.کی. دوب، اوپادهیایا، اسکندر کشاورز علمداری (مترجم)، احمد جعفریان فیروزآبادی (مترجم) آر.کی. دوب
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
کریستوفر کوتیتاس، احمد طاهرشمسی (مترجم) کریستوفر کوتیتاس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فروردین 1401
620000 ریال 558000 ریال
مایکل لوئیس، نایجل اسنک مایکل لوئیس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - فروردین 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 46 - 60 از 716 مورد