ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1396
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
منوچهر نیک آذر منوچهر نیک آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
ریاض خراط، منوچهر نیک آذر ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تیر 1396
700000 ریال 630000 ریال
محمدرضا رازفر محمدرضا رازفر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1401
900000 ریال 810000 ریال
جورج کلر، سنت کلیر، بویوان، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) جورج کلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
600000 ریال 540000 ریال
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1398
600000 ریال 540000 ریال
فرهاد مهدی پور، علی ولی زاده، مهدی صدیقی فرهاد مهدی پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اردیبهشت 1401
950000 ریال 855000 ریال
رینا بیزیوس، دیوید پالئو، کی سی دی، شاهین بنکدار (مترجم)، محمد رفیعی نیا (مترجم) رینا بیزیوس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
1170000 ریال 1053000 ریال
فتح الله مضطرزاده فتح الله مضطرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
محمد ربیعی، محمود اعظمی محمد ربیعی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1400
700000 ریال 630000 ریال
محمد ربیعی، فتح الله مضطرزاده، ژامک نورمحمدی محمد ربیعی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
850000 ریال 765000 ریال
رابرت اوالد تریبال، مرتضی سهرابی (مترجم)، طاهره کاغذچی (مترجم) رابرت اوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مهر 1402
3980000 ریال 3582000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1394
1600000 ریال 1440000 ریال
محمود شاکری محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
اسدالله رضوی اسدالله رضوی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1395
350000 ریال 315000 ریال
نمایش 16 - 30 از 712 مورد