ترتیب بر اساس:
مهدی کراری مهدی کراری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
حسن مدنی، سیروس شفیقی حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
آلفونسه ج دل ایزولا، محمدحسن سبط (مترجم)، ابراهیم پرورش کاران (مترجم) آلفونسه ج دل ایزولا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1388
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
داود حق شناس فتمه سری، اسکندر کشاورز علمداری داود حق شناس فتمه سری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
محسن تهرانی زاده محسن تهرانی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1394
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1394
450000 ریال 405000 ریال
ساندریش هیراگو، محمدعلی موفق پور (مترجم)، رضا زنجیرانی فراهانی (مترجم)، نسرین عسگری (مترجم) ساندریش هیراگو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اردیبهشت 1397
1600000 ریال 1440000 ریال
رضا صفابخش رضا صفابخش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مهر 1398
1050000 ریال 945000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
سیدحسین صادقی، شهرام منتصرکوهساری، آرتین درمیناسیانس سیدحسین صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1390
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
مجتبی صدیقی مجتبی صدیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - فروردین 1401
950000 ریال 855000 ریال
هاینریش زولینگر، علیرضا خسروی (مترجم)، کمال الدین قرنجیگ (مترجم)، مژگان حسین نژاد (مترجم)، سیامک مرادیان (مترجم) هاینریش زولینگر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مهر 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
اوکوموتو یاسوهیسا، یو تاکدا، ماسکی مانو، تتسو اکادا، محمدرضا خدمتی (مترجم) اوکوموتو یاسوهیسا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آذر 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 31 - 45 از 712 مورد