ترتیب بر اساس:
حسن فاطمی حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - اسفند، 1395
285000 ریال
پوویندار مهتا، پائولو مونته ئیرو پوویندار مهتا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان، 1397
560000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1396
140000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
110000 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت، 1397
340000 ریال
ناشر: دانش نگار - 03 مهر، 1391
200000 ریال
ایان والاس، همایون لاهیجانیان (مترجم) ایان والاس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1396
125000 ریال
ولف کروگر، آنالیز کروگر، مهدی کریمی (مترجم)، علی مرتضوی (مترجم)، رسول کدخدایی (مترجم) ولف کروگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 17 آبان، 1393
250000 ریال
منوچهر نیک آذر منوچهر نیک آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - دی، 1395
220000 ریال
ناشر: اندیشه سرا - 1394
120000 ریال
گیتی ابوالحمد گیتی ابوالحمد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1395
350000 ریال
جان دمان، بابک قنبرزاده (مترجم) جان دمان
ناشر: آییژ - 1394
210000 ریال
غلامرضا باغمیشه، رضا درستی، معصومه مرادزاده غلامرضا باغمیشه
ناشر: اندیشه سرا - 1393
320000 ریال
داود مستوفی نژاد داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش - 28 آبان، 1393
250000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 21 تیر، 1393
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,643 مورد