خریداران به همراه کتاب زیر ...
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
محمدرضا شعبانعلی محمدرضا شعبانعلی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - اسفند 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش، شباهنگ - آبان 1391
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
نیک پیلینگ، اسماعیل مردانی گیوی (مترجم)، مسعود حیدری(مقدمه) نیک پیلینگ
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - خرداد 1401