خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنیتا گویتون، محمدهادی عطارنژاد (مترجم) آنیتا گویتون
ناشر: پیکان - خرداد 1394
500000 ریال 450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حمید توکلی پور حمید توکلی پور
ناشر: آییژ - مهر 1400
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
حسن فاطمی حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آبان 1402
دیتر بالتسر، هارالد لودرس، علیرضا بنکدارسخی (مترجم)، مریم احمدی فر (مترجم) دیتر بالتسر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دی 1393
محمد ادریسی، احسان رحمانی محمد ادریسی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - آذر 1392
احمد غلامی، شیکهر چالا، یوسف عاشوری (مترجم) احمد غلامی
ناشر: آوند دانش - آبان 1397
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
مارتین راسمن، مهدی قراچه داغی (مترجم) مارتین راسمن
ناشر: نقش و نگار - دی 1401