خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 21 فروردین 1401
850000 ریال 722500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه دانش - 28 بهمن 1400
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 29 بهمن 1400
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
رابرت جی. استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت جی. استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
جان ادوارد هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 29 اردیبهشت 1399
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن جی فردنبرگ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 29 تیر 1400