خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 23 دی 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه دانش - 22 دی 1401
ناشر: نگاه دانش - 22 تیر 1402
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1401
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
رابرت.ج استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت.ج استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آذر 1401
جان ادوارد هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، پروین بابایی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 25 بهمن 1400
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن جی فردنبرگ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 17 اسفند 1400
ناشر: نگاه دانش - 22 دی 1401