خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه دانش - 1402
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1403
ناشر: امیرکبیر - مرداد 1402
رابرت ج. استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت ج. استرنبرگ
ناشر: سمت - 1402
جان ادوارد هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم)، پروین بابایی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - بهمن 1400
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 1402