خریداران به همراه کتاب زیر ...
راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 28 فروردین 1401
2000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
راس هریس، علی صاحبی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 21 مهر 1401
لوسیا کاپاچیونه، گیتی خوشدل (مترجم) لوسیا کاپاچیونه
ناشر: پیکان - 22 مهر 1401
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 16 بهمن 1401
مارشال روزنبرگ، امیر کامران (مترجم) مارشال روزنبرگ
ناشر: اختران - 3 اسفند 1400
ویلیام گلاسر، کارولین گلاسر ویلیام گلاسر
ناشر: ویرایش - 17 مهر 1398
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 بهمن 1401
کیت کالینز، سید مرتضی ارجمندی نسب (مترجم)، حکیمه آقایی (مترجم) کیت کالینز
ناشر: ارجمند - 7 تیر 1401
ناشر: دایره - 12 مرداد 1401
ناشر: سایه سخن - 12 اردیبهشت 1401