ترتیب بر اساس:
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: مدرسه - 15 دی 1401
1650000 ریال 1485000 ریال
محمود مهرمحمدی، نامدار ابراهیمی محمود مهرمحمدی
ناشر: نشر نی - 28 شهریور 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
جان میلر، محمود مهرمحمدی (مترجم) جان میلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مرداد 1401
1010000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
محمود مهرمحمدی، غلامرضا کیانی محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مهر 1398
170000 ریال
محمود مهرمحمدی، مرجان کیان محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 31 تیر 1399
350000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 2 دی 1398
400000 ریال
ادموند سی شورت، محمود مهرمحمدی (مترجم) ادموند سی شورت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 مهر 1388
140000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 اسفند 1397
430000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: مدرسه - 13 بهمن 1386
19000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: به نشر - 1381
35000 ریال
برد گوستافسون، حیدر تورانی (مترجم)، مهرو اشجع مهدوی (مترجم)، محمود مهرمحمدی(مقدمه) برد گوستافسون
ناشر: موسسه مدارس یادگیرنده مرآت - 12 آذر 1399
450000 ریال
محمود مهرمحمدی (محقق)، علی زرافشان (محقق) محمود مهرمحمدی (محقق)
ناشر: سادس - خرداد 1394
60000 ریال
آمنه احمدی (ویراستار)، محمود مهرمحمدی (به اهتمام) آمنه احمدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فرهنگیان - خرداد 1395
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد