ترتیب بر اساس:
محمود مهرمحمدی (محقق)، علی زرافشان (محقق) محمود مهرمحمدی (محقق)
ناشر: سادس - خرداد 1394
60000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
آمنه احمدی (ویراستار)، محمود مهرمحمدی (به اهتمام) آمنه احمدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فرهنگیان - خرداد 1395
120000 ریال
برد گوستافسون، حیدر تورانی (مترجم)، مهرو اشجع مهدوی (مترجم)، محمود مهرمحمدی(مقدمه) برد گوستافسون
ناشر: موسسه مدارس یادگیرنده مرآت - 12 آذر 1399
450000 ریال
سیدمحمدحسین حسینی، محمود مهرمحمدی سیدمحمدحسین حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 آذر 1399
300000 ریال
پاملا بلوتین ژوزف، محمود مهرمحمدی (مترجم) پاملا بلوتین ژوزف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 بهمن 1399
550000 ریال
نمایش 16 - 20 از 20 مورد