ترتیب بر اساس:
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
1730000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
رسول جعفریان (زیرنظر) رسول جعفریان (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
140000 ریال
ناشر: دلیل ما - 12 بهمن 1392
350000 ریال
ناشر: علم - 22 اردیبهشت 1399
950000 ریال
رسول جعفریان، محمود شریفی (مترجم) رسول جعفریان
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 10 دی 1390
12000 ریال
مهدی خان استرآبادی (مترجم)، میرمعصوم خاتون آبادی (مترجم)، میرعبدالغنی خاتون آبادی (مترجم)، رسول جعفریان (به اهتمام) مهدی خان استرآبادی (مترجم)
ناشر: علم - 3 تیر 1388
2250000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: ادیان - 15 تیر 1384
1400000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 1382
50000 ریال
اسد حیدر، محمدباقر ذوالقدر (مترجم)، رسول جعفریان (مقدمه) اسد حیدر
ناشر: سروش - 15 مرداد 1393
220000 ریال
ناشر: دانش و اندیشه معاصر - 16 اردیبهشت 1385
150000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
600000 ریال
مهدی مهریزی، رسول جعفریان مهدی مهریزی
ناشر: علم - 18 اردیبهشت 1391
345000 ریال
احمد سباعی، رسول جعفریان (مترجم)، علی ورسه ای (ویراستار) احمد سباعی
ناشر: مشعر - 1391
120000 ریال
نمایش 16 - 30 از 165 مورد