ترتیب بر اساس:
ناشر: دلیل ما - 6 شهریور 1399
2000000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: دلیل ما - 1 اسفند 1399
2000000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 17 آذر 1400
3950000 ریال
ناشر: علم - 1 دی 1399
7500000 ریال
ناشر: حبیب - 8 آبان 1387
25000 ریال
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 29 اسفند 1400
570000 ریال
ناشر: علم - 10 خرداد 1393
5500000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - مهر 1397
1950000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - آذر 1397
3950000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: دفترنشرمعارف - 2 آذر 1399
350000 ریال
ناشر: دلیل ما - 6 مهر 1398
160000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1389
1730000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
1730000 ریال
رسول جعفریان (زیرنظر) رسول جعفریان (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 155 مورد