ترتیب بر اساس:
اسد حیدر، محمدباقر ذوالقدر (مترجم)، رسول جعفریان (مقدمه) اسد حیدر
ناشر: سروش - 15 مرداد 1393
220000 ریال
ناشر: دانش و اندیشه معاصر - 16 اردیبهشت 1385
150000 ریال
مهدی مهریزی، رسول جعفریان مهدی مهریزی
ناشر: علم - 18 اردیبهشت 1391
345000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
600000 ریال
احمد سباعی، رسول جعفریان (مترجم)، علی ورسه ای (ویراستار) احمد سباعی
ناشر: مشعر - 1391
120000 ریال
ناشر: دلیل ما - 31 فروردین 1389
28000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - آذر 1395
100000 ریال
ناشر: دلیل ما - 12 دی 1390
45000 ریال
یعقوب منصورتبریزی، رسول جعفریان (به اهتمام) یعقوب منصورتبریزی
ناشر: علم - 25 خرداد 1388
75000 ریال
رسول جعفریان، علی ورسه ای (ویراستار) رسول جعفریان
ناشر: مشعر - 28 فروردین 1390
550000 ریال
ناشر: علم - دی 1395
1300000 ریال
رسول جعفریان، عطاملک بن محمد جوینی رسول جعفریان
ناشر: علم، علم - دی 1395
3500000 ریال
احمدبن عبدالله بکری، رسول جعفریان (به اهتمام) احمدبن عبدالله بکری
ناشر: علم - 26 مهر 1388
8500000 ریال
نمایش 46 - 60 از 167 مورد