ترتیب بر اساس:
آلبرت الیس، تد کرافورد آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1 اردیبهشت 1394
149000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 2 مهر 1398
320000 ریال
آلبرت الیس، نوشین ریشهری (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1 اردیبهشت 1394
339000 ریال
آلبرت الیس، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 28 فروردین 1398
319000 ریال
آلبرت الیس، تد کرافورد، فرزانه احمدی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 30 مرداد 1387
25000 ریال
آلبرت الیس، رخشنده عظیم (مترجم)، پیرایه کلهر (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 19 فروردین 1393
137000 ریال
آلبرت الیس، مهرویه هاشمی نژاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: چابک اندیش - مرداد 1397
750000 ریال
ناشر: چابک اندیش - دی 1395
750000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 بهمن 1388
25000 ریال
لیدیا دنگلجی، آلبرت الیس، مایکل آبرامس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) لیدیا دنگلجی
ناشر: روان شناسی و هنر - 15 آبان 1392
900000 ریال
ناشر: چابک اندیش - آبان 1397
690000 ریال
آلبرت الیس، مایکل آبرامز، لیدیا دنگلجی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 اسفند 1385
42000 ریال
اد ناتینگهام، آلبرت الیس (مقدمه) اد ناتینگهام
ناشر: روان شناسی و هنر - دی 1395
600000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 مرداد 1386
25000 ریال
ویلیام کناوس، مهدی قراچه داغی (مترجم)، هدی عزیزی (ویراستار)، آلبرت الیس (مقدمه) ویلیام کناوس
ناشر: آسیم - 19 اسفند 1392
220000 ریال
نمایش 16 - 30 از 38 مورد