ترتیب بر اساس:
عباس سعیدی عباس سعیدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 شهریور 1398
680000 ریال
محمدبن جریر طبری آملی، محمدتقی بهار(مصحح)، محمد پروین گنابادی(گردآورنده) محمدبن جریر طبری آملی
ناشر: زوار - 1 فروردین 1399
6800000 ریال 5780000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 شهریور 1398
1660000 ریال 1494000 ریال
احمد پوراحمد احمد پوراحمد
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
جیمزجاستی نین موریه، حبیب اصفهانی (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: نشر مرکز - 21 خرداد 1402
2350000 ریال 2115000 ریال
ناشر: نشر نی - 28 دی 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
مسعود بهنود مسعود بهنود
ناشر: علم - 28 مرداد 1393
6550000 ریال 4550000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 10 دی 1399
985000 ریال 837250 ریال
احمد زیدآبادی احمد زیدآبادی
ناشر: نشر نی - 21 مرداد 1400
1400000 ریال 1190000 ریال
ناشر: البرز - 15 مهر 1399
4950000 ریال 4455000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 دی 1398
1600000 ریال
ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف، کریم کشاورز (مترجم) ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف
ناشر: علمی و فرهنگی - 19 شهریور 1401
2210000 ریال 1989000 ریال
حسینعلی نوذری (تدوین) حسینعلی نوذری (تدوین)
ناشر: طرح نو - 1387
3000000 ریال 2700000 ریال
تورج دریایی، مرتضی ثاقب فر (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 21 تیر 1402
2100000 ریال 1785000 ریال
حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی حسن پیرنیا
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 مهر 1398
6950000 ریال 5907500 ریال
نمایش 61 - 75 از 31,566 مورد