ترتیب بر اساس:
ناشر: دلیل ما - 13 فروردین 1401
3000000 ریال 2850000 ریال
رولان بارت، ناصر فکوهی (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر نی - 19 دی 1400
680000 ریال 578000 ریال
رضا نوری شادمهانی رضا نوری شادمهانی
ناشر: مهکامه - 2 دی 1396
1350000 ریال 1282500 ریال
رضا امیرخانی، الیاس پیراسته(عکاس) رضا امیرخانی
ناشر: افق - 19 مرداد 1399
1350000 ریال 1215000 ریال
منیژه قهرودی تالی، ام السلمه بابایی فینی، هوشمند عطایی منیژه قهرودی تالی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 شهریور 1400
560000 ریال
مایکل استنفورد، احمد گل محمدی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: نشر نی - 28 مرداد 1400
1400000 ریال 1190000 ریال
عباس سعیدی عباس سعیدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 شهریور 1398
680000 ریال
محمدبن جریر طبری آملی، محمدتقی بهار(مصحح)، محمد پروین گنابادی(گردآورنده) محمدبن جریر طبری آملی
ناشر: زوار - 1 فروردین 1399
3200000 ریال 2200000 ریال
فرانک لوئی شوئل، ابراهیم صدقیانی (مترجم) فرانک لوئی شوئل
ناشر: امیرکبیر - 8 اسفند 1393
1700000 ریال 1530000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 10 دی 1399
985000 ریال 886500 ریال
مسعود بهنود مسعود بهنود
ناشر: علم - 28 مرداد 1393
4550000 ریال 4095000 ریال
ناشر: نشر نی - 28 دی 1400
880000 ریال 792000 ریال
ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف، کریم کشاورز (مترجم) ایگورمیخاییلوویچ دیاکونوف
ناشر: علمی و فرهنگی - 27 دی 1398
2210000 ریال 1989000 ریال
فریدون آدمیت فریدون آدمیت
ناشر: گستره - 23 مرداد 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
کتایون مزداپور، ژاله آموزگار، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی کتایون مزداپور
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 24 اردیبهشت 1387
3500000 ریال 3150000 ریال
نمایش 31 - 45 از 25,301 مورد