ترتیب بر اساس:
اوریانا فالاچی اوریانا فالاچی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1396
400000 ریال
راجر سیوری راجر سیوری
ناشر: نشر مرکز - مهر، 1395
295000 ریال
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - آذر، 1396
145000 ریال
محمدبن جریر طبری آملی، محمدتقی بهار (مصحح)، محمد پروین گنابادی (گردآورنده) محمدبن جریر طبری آملی
ناشر: زوار - 03 مهر، 1392
650000 ریال
علی اکبر سرفراز، بهمن فیروزمندی، حسین محسنی، محمدجعفر سروقدی علی اکبر سرفراز
ناشر: مارلیک - 1393
480000 ریال
معصومه سپهری (گردآورنده) معصومه سپهری (گردآورنده)
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 1394
370000 ریال
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1395
165000 ریال
مجتبی یمانی مجتبی یمانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1395
120000 ریال
اتابک فتح الله زاده، عطاءالله صفوی اتابک فتح الله زاده
ناشر: نشر ثالث - خرداد، 1394
280000 ریال
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی، 1394
65000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1395
120000 ریال
سیروس غنی، حسن کامشاد (مترجم) سیروس غنی
ناشر: نیلوفر - 1397
650000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1397
240000 ریال
جیمزجاستی نین موریه، حبیب اصفهانی (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویرایشگر) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: نشر مرکز - 1393
385000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1394
120000 ریال
نمایش 46 - 60 از 18,227 مورد