کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و کارکردها

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 320
شابک: 978-964-459-798-5
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 456 گرم
رتبه فروش: #897 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.
فقط یک جلد در انبار موجود است.
1,000,000 ریال
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
در بخشی از کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و کارکردها می خوانیم
شناخت مدیریت منابع انسانی

مبانی مدیریت منابع انسانی

در تعریفی فراگیر، مدیریت فرایند محقق‌سازی مؤثر و کارآمد اهداف سازمان به همراه و از طریق افراد است. مدیریت برای نیل به اهداف خود به هماهنگی چندین مؤلفه حیاتی نیاز دارد که در نگاه کلی می‌توان از این مؤلفه‌ها به مثابه کارکردهای مدیریت یاد کرد. برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل، چهار کارکرد معمول مدیریت هستند. وقتی این چهار کارکرد به طرز هماهنگی با یکدیگر عمل کنند، می‌توان انتظار داشت که سازمان در جهت درستی برای نیل به اهداف خود پیش می‌رود. با وجود این، اهداف، محدودیت منابع و افراد سه عنصر مهمی هستند که در موفقیت سازمان نقش اساسی دارند.

در هر بحثی از مدیریت، باید ابتدا اهمیت هدف‌گذاری به خوبی تشخیص داده شود. اهداف ضروری اند، زیرا فعالیت‌های هر سازمانی باید از جهت گیری مشخصی برخوردار بوده و مسیری روشن برای هدایت فعالیت‌ها وجود داشته باشد. هدف‌ها علت وجودی هر سازمانی به شمار می‌روند و علاوه بر اینکه شاخصی برای سنجش اثر بخشی و کارآیی یک سازمانند، به مثابه معیاری برای بررسی کیفیت و حسن تدبیر و اداره امور به آن‌ها استناد می‌شود.

فهرست کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و کارکردها

پیشگفتار

بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی

فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسان

فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی

بخش دوم: فرایند جذب و به کارگماری منابع انسانی

فصل سوم: تحلیل شغل

فصل چهارم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

فصل پنجم: کارمندیابی منابع انسان

فصل ششم: انتخاب کارکنان

بخش سوم: فرایند بالنده‌سازی منابع انسانی

فصل هفتم: آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان

فصل هشتم: آموزش و به‌سازی کارکنان

فصل نهم: مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

بخش چهارم: فرایند انگیزش منابع انسانی

فصل دهم: انگیزش کارکنان

فصل یازدهم: طراحی شغل

فصل دوازدهم: ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

فصل سیزدهم: نظام پاداش و جبران خدمات

فصل چهاردهم: مزایای کارکنان

بخش پنجم: فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی

فصل پانزدهم: برنامه‌های ایمنی و سلامت کارکنان

فصل شانزدهم: ارتباطات

فصل هفدهم: روابط کارکنان و مذاکرات جمعی

فصل هجدهم: بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

کتابهایی با موضوعات مشابه
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی