پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1396
300000 ریال 270000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 1
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1396
400000 ریال 300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 2
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - مرداد، 1395
260000 ریال 234000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 3
جکی سیلبرگ، آناهیتا آذری (مترجم) جکی سیلبرگ
ناشر: قدیانی - 1396
180000 ریال 162000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 4
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: کتاب ارجمند - 1396
300000 ریال 270000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 5
ناشر: مازیار - 1396
210000 ریال 189000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 6
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی (زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1396
250000 ریال 225000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 7
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
120000 ریال 84000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 8
مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 1396
150000 ریال 135000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 9
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 1396
380000 ریال 342000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 10
ناشر: آدینه - 1396
160000 ریال 112000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 11
رضا امیرخانی رضا امیرخانی
ناشر: افق - 1396
180000 ریال 162000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 13
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
150000 ریال 135000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 12
سان تزو، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سان تزو
ناشر: سیته - 1396
60000 ریال 54000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 14
رولف دوبلی، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - 1396
280000 ریال 252000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 15
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
170000 ریال 153000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 18
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
600000 ریال 480000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 17
مارک داگلاس، محسن جعفری (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: دریچه نو - 1396
160000 ریال 144000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 16
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1396
280000 ریال 252000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 19
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: مرکز کارآفرینی ستکا - 1396
200000 ریال 180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 20
چارلز دوهینگ، پروین بیات (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: هورمزد - 1395
240000 ریال 216000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 21
ناتانیل براندن ناتانیل براندن
ناشر: نخستین - 1396
200000 ریال 180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 22
راجر فیشر، ویلیام یوری راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
180000 ریال 162000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 23
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1396
250000 ریال 225000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 25
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر، 1394
180000 ریال 162000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 24