پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

امید رضائی امید رضائی
ناشر: نغمه زندگی - 1399
600000 ریال
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 19 آبان 1399
1100000 ریال
ناشر: چالش - 19 آبان 1399
800000 ریال
مانش پاتل، ابراهیم صالح (مترجم)، سینا محامی (مترجم) مانش پاتل
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 1399
895000 ریال
امید رضائی امید رضائی
ناشر: نغمه زندگی - 1398
500000 ریال
امید رضائی امید رضائی
ناشر: نغمه زندگی - 1398
600000 ریال
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1399
1450000 ریال
ناشر: آراد کتاب - 1399
445000 ریال
ناشر: ویرایش - 14 آبان 1399
550000 ریال
مکس تگمارک، میثم محمدامینی (مترجم) مکس تگمارک
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 29 اردیبهشت 1399
950000 ریال
ناشر: رشد - 1398
950000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1399
600000 ریال
محمد محمدرضایی، جعفر سبحانی تبریزی محمد محمدرضایی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 1 آبان 1399
200000 ریال
ناشر: چالش - 1399
650000 ریال
ریتا اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، داریل بم، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، رضا زمانی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 1399
2300000 ریال
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 16 دی 1399
1300000 ریال
ناشر: ارسباران - 9 آذر 1399
1400000 ریال
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 1399
1350000 ریال
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 1399
1200000 ریال
ناشر: ارسباران - 1399
650000 ریال
کورتیس ام فیت، زینب آذریان (مترجم)، زضا دلیریان (مترجم) کورتیس ام فیت
ناشر: آراد کتاب - 1399
845000 ریال
ناشر: سپهر - 1399
750000 ریال
جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم) جفری ای. یانگ
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 21 مهر 1399
700000 ریال
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - 1399
300000 ریال
امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی امیرحسین بانکی پورفرد
ناشر: دفترنشرمعارف - 1399
220000 ریال