پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

دسته بندی موضوعی
علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 1397
135000 ریال
سیدجعفر شهیدی سیدجعفر شهیدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1398
200000 ریال
زهرا اسلامی فرد، عباس رجبی (ویراستار) زهرا اسلامی فرد
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 11 دی، 1398
160000 ریال
فاطمه جان احمدی فاطمه جان احمدی
ناشر: دفترنشرمعارف - آبان، 1398
180000 ریال
ناشر: دلیل ما - 08 مهر، 1398
850000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 23 مهر، 1398
375000 ریال
مهدی وزین افضل مهدی وزین افضل
ناشر: پوران پژوهش - اسفند، 1396
870000 ریال
باربارا تاکمن، حسن کامشاد (مترجم) باربارا تاکمن
ناشر: کارنامه - 22 خرداد، 1398
1600000 ریال