پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، علی مقدسی بردر (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
730000 ریال 657000 ریال
سیدباقر فاطمی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - دی، 1396
300000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
490000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 1397
260000 ریال
راجر براوئر، ایرج محمدفام (مترجم)، مصطفی میرزایی علی آبادی (مترجم) راجر براوئر
ناشر: فن آوران - بهمن، 1397
500000 ریال
ناشر: فن آوران - 23 اسفند، 1393
250000 ریال
ناشر: دی نگار - 1398
380000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - 1395
650000 ریال
ناشر: ثنای دانش - شهریور، 1396
750000 ریال
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - بهمن، 1397
300000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 04 دی، 1398
1100000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد، 1394
180000 ریال
ناشر: دی نگار - 30 شهریور، 1393
300000 ریال
جرالد لیبرمن، آلبرت هازمر باوکر، هاشم محلوجی (مترجم)، علیرضا جباری (ویراستار) جرالد لیبرمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
250000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
550000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - مهر، 1397
300000 ریال
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - 1392
350000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
240000 ریال
پرویز نصیری، محمدهادی خسروی راد (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 بهمن، 1392
320000 ریال
ناشر: ناقوس، کیان رایانه سبز - 29 دی، 1393
325000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
240000 ریال
سیدمحمود حسینی سیدمحمود حسینی
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع) - مرداد، 1397
550000 ریال
محمدکریم بیرامی، محمدحسن ادریسی (ویراستار) محمدکریم بیرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - آذر، 1397
200000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 240000 ریال