پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

سیدباقر فاطمی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - دی، 1396
300000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
240000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
550000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
240000 ریال
ناشر: ناقوس، کیان رایانه سبز - 29 دی، 1393
325000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد، 1394
180000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 240000 ریال