جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن، محمد صراف تهرانی (مترجم)، جواد میزبان (ویراستار) مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر وابسته به آستان قدس رضوی - مرداد 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
یزدان منصوریان یزدان منصوریان
ناشر: سمت - بهمن 1402
1550000 ریال 1395000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1400
4200000 ریال
لاله صمدی، عبدالرضا نوروزی چاکلی لاله صمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1401
1760000 ریال
ناشر: فاطمی - شهریور 1401
1200000 ریال 1050000 ریال
رحیم اصلان زاده(به اهتمام) رحیم اصلان زاده(به اهتمام)
ناشر: سمت - شهریور 1402
1080000 ریال 972000 ریال
زهره میرحسینی، احمد شعبانی، مرتضی مشاکی (ویراستار) زهره میرحسینی
ناشر: سمت - تیر 1402
900000 ریال 810000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 1403
450000 ریال 360000 ریال
غلامرضا فدایی عراقی غلامرضا فدایی عراقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1394
1880000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2420000 ریال 2057000 ریال
احمد شعبانی، زهره میرحسینی، آزیتا ارشادی (ویراستار) احمد شعبانی
ناشر: سمت - تیر 1402
1360000 ریال 1224000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1399
210000 ریال
دارلین واینگاند، مرضیه هدایت (مترجم) دارلین واینگاند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1394
1600000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
2040000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,333 مورد