ترتیب بر اساس:
کورش محمودی (تهیه و تنظیم) کورش محمودی (تهیه و تنظیم)
ناشر: شهرآب، آینده سازان - تیر 1396
3400000 ریال 3060000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
مارک سوروماکی، پل لوئیس مارک سوروماکی
ناشر: کتابکده کسری - اردیبهشت 1398
3250000 ریال 2925000 ریال
علیرضا تقدیری، جلیل اولیاء(زیرنظر)، رافائل جهانس(زیرنظر) علیرضا تقدیری
ناشر: سیمای دانش - آبان 1391
950000 ریال
ناشر: کتاب آراد، ندای سبز شمال - دی 1388
100000 ریال
ناشر: ایثارگران، کتاب وارش - اسفند 1395
600000 ریال
زهراالسادات هوشمند (ویراستار)، حمید حسینمردی (گردآورنده)، حمید یزدانی کچوئی (گردآورنده) زهراالسادات هوشمند (ویراستار)
ناشر: شهیدی - دی 1390
85000 ریال
احسان دانش فر (مترجم)، فرهاد رحیمی وند (مترجم) احسان دانش فر (مترجم)
ناشر: مهر ایمان - اسفند 1389
115000 ریال
کالین دیویس، امین لوافا (مترجم) کالین دیویس
ناشر: ایثارگران، کتاب وارش - دی 1390
800000 ریال
کالین دیویس، امین لوافا (مترجم) کالین دیویس
ناشر: سروش دانش، اندیشه خلاق - اردیبهشت 1387
270000 ریال
الهه طاهری، فرناز کیمیا الهه طاهری
ناشر: لوتس - مهر 1388
185000 ریال
کنت پاول، امیراعلا عدیلی (مترجم)، نسرین مهرمحمدی (ویراستار) کنت پاول
ناشر: همام - اسفند 1386
185000 ریال
ریشار اسکوفیه، سینا عابدی (مترجم) ریشار اسکوفیه
ناشر: دانش پژوهان برین، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو - شهریور 1397
واحدانتشارات هنرومعماری (مترجم)، عبدالله محمودی (زیرنظر) واحدانتشارات هنرومعماری (مترجم)
ناشر: هنر و معماری - فروردین 1385
25000 ریال
واحدانتشارات هنرومعماری (مترجم)، عبدالله محمودی (زیرنظر) واحدانتشارات هنرومعماری (مترجم)
ناشر: هنر و معماری - شهریور 1387
60000 ریال
سیدمهدی مداحی (مترجم)، سیداحسان صیادی (مترجم)، نسترن فدوی (مترجم) سیدمهدی مداحی (مترجم)
ناشر: لوتس - خرداد 1391
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد