جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1402
1120000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1400
1640000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1401
1640000 ریال 1476000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401
1620000 ریال
ناشر: کتاب دیدآور - فروردین 1403
900000 ریال 810000 ریال
ربیعا اسکینی ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
1400000 ریال
ربیعا اسکینی، محمد هاتفی (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سمت - آذر 1398
1510000 ریال 1359000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - بهمن 1401
1300000 ریال
محمد دمرچیلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، ناصر کاتوزیان(مقدمه)، بهروز اخلاقی(مقدمه) محمد دمرچیلی
ناشر: کتاب آوا، دادستان - 1397
2000000 ریال
ابراهیم عبدی پور فرد ابراهیم عبدی پور فرد
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - دی 1401
1000000 ریال
ناشر: مجد - 1401
1350000 ریال
ابراهیم عبدی پور فرد ابراهیم عبدی پور فرد
ناشر: مجد - تیر 1401
1700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 217 مورد