خریداران به همراه کتاب زیر ...
رولان بارت، راز گلستانی فرد (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1401
565000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کوین لینچ، سیدحسین بحرینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1395
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402
اورت میچل راجرز، غلامرضا آذری (مترجم) اورت میچل راجرز
ناشر: دانژه - 1387
مایکل هارت، آنتونیو نگری، ژیل دلوز، رضا نجف زاده (مترجم) مایکل هارت
ناشر: گام نو - 1389
دبورا تانن، مهدی قراچه داغی (مترجم)، زهره فتوحی (مترجم) دبورا تانن
ناشر: دایره - بهمن 1396
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1401
دانیل چندلر، مهدی پارساخانقاه (مترجم)، فرزان سجودی(زیرنظر) دانیل چندلر
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - بهمن 1402
رولان بارت، نیلوفر معترف (مترجم)، کاظم فرهادی (ویراستار) رولان بارت
ناشر: نشر چشمه - آذر 1402
دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دواس
ناشر: نشر نی - دی 1402