خریداران به همراه کتاب زیر ...
رولان بارت، راز گلستانی فرد (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1401
565000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت کی. یین، دونالد تی. کمبل، هوشنگ نایبی (مترجم) رابرت کی. یین
ناشر: نشر نی - مهر 1398
جان لاک، حمید عضدانلو (مترجم)، ویلیام اس. کارپنتر(مقدمه)، کرافورد براف مکفرسون(مقدمه) جان لاک
ناشر: نشر نی - دی 1402
مارتین هایدگر، فرهاد سلمانیان (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: نشر مرکز - دی 1401
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - دی 1402
میرچا الیاده، بهمن سرکاراتی (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: طهوری - فروردین 1403
ایمانوئل کانت، عبدالکریم رشیدیان (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نشر نی - دی 1402
کورنلیا رومر، امیرحسین اکبری شالچی (مترجم) کورنلیا رومر
ناشر: پازینه - مرداد 1388
حسین غفارنژاد حسین غفارنژاد
ناشر: نوپردازان - اسفند 1388
جورج سارتن، غلامحسین صدری افشار (مترجم) جورج سارتن
ناشر: آییژ - بهمن 1388