خریداران به همراه کتاب زیر ...
واسیلی کاندینسکی، اعظم نورالله خانی (مترجم) واسیلی کاندینسکی
ناشر: اسرار دانش - شهریور 1392
450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هربرت ادوارد رید، نجف دریابندری (مترجم) هربرت ادوارد رید
ناشر: علمی و فرهنگی - خرداد 1393
یوهانس ایتن، عربعلی شروه (مترجم)، جواهر افسر (ویراستار)، گلناز زارع (ویراستار) یوهانس ایتن
ناشر: فرهنگسرای یساولی - اردیبهشت 1401
تامس آرنولد، یوگومونره دوویلار تامس آرنولد
ناشر: مولی - خرداد 1394
اتوجی. اوکویرک، محمدرضا یگانه دوست (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (ویراستار) اتوجی. اوکویرک
ناشر: سمت - آذر 1402
رودولف آرنهایم، مجید اخگر (مترجم) رودولف آرنهایم
ناشر: سمت - مرداد 1402
چارلزآر. جنسن، بتی آواکیان (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (ویراستار) چارلزآر. جنسن
ناشر: سمت - آبان 1402
پاتریک تاکر، غلامرضا طباطبایی (مترجم) پاتریک تاکر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1393
رولان بارت، نیلوفر معترف (مترجم)، کاظم فرهادی (ویراستار) رولان بارت
ناشر: نشر چشمه - آذر 1402
ناشر: نگاه - خرداد 1400