خریداران به همراه کتاب زیر ...
برادفورد اسمیت، غلامرضا افشاری (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، محمدمهدی علومی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، سیدحسین مرجانمهر (مترجم)، افشین رئوفی (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: نوربخش - آذر 1400
2300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسن تاج بخش حسن تاج بخش
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
محمد اقبالی، محمد اقبالی محمد اقبالی
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - شهریور 1398
علیرضا احمدی، عبدالله درخشنده علیرضا احمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1397
برادفورد اسمیت، افشین رئوفی (مترجم)، محمدرضا مخبردزفولی (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: نوربخش - دی 1399
برادفورد اسمیت، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، سیداحمد فاطمی (مترجم)، محمد ربانی (مترجم)، حسین مرجانمهر (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: نوربخش - اردیبهشت 1401
همایون محمودزاده، بهنام اسدی، حمیدرضا فردوسی، آرمان حسینی، مهدی وجگانی، فرامرز قراگزلو همایون محمودزاده
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1399
قائم سرگزی زاده، امین انوشه پور قائم سرگزی زاده
ناشر: نوربخش - تیر 1401
دین آ. هندریکسون، فرج الله ادیب هاشمی (مترجم) دین آ. هندریکسون
ناشر: نوربخش - آذر 1401
محمدعلی نوروزیان محمدعلی نوروزیان
ناشر: نوربخش - دی 1401