خریداران به همراه کتاب زیر ...
برادفورد اسمیت، غلامرضا افشاری (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، محمدمهدی علومی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، سیدحسین مرجانمهر (مترجم)، افشین رئوفی (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: نوربخش - آذر 1400
2300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ادی استرایتون، رضا نبادرخشان (مترجم) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - بهمن 1401
محمدحسن فتحی، احمد ریاسی، حسین جان محمدی (ویراستار)، میرداریوش شکوری (ویراستار)، حسین بهشتی نژاد (ویراستار) محمدحسن فتحی
ناشر: آییژ - شهریور 1393
دانیل سووان، مارک پرز، ژیل تران، محمدعلی نوروزیان (مترجم)، موسی وطن دوست (مترجم) دانیل سووان
ناشر: نوربخش - تیر 1387
فیلپ اسکات، محمدرضا اصلانی (مترجم)، علیرضا تقوی رضوی زاده (مترجم)، کامران شریفی (ویراستار) فیلپ اسکات
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - فروردین 1403
جواد خوش نگاه، رضا آویژه (ویراستار) جواد خوش نگاه
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - فروردین 1403
تقی تقی پور بازرگانی، ناصر علیدادی تقی تقی پور بازرگانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1402
فرانک جان فنر، هادی کیوانفر (مترجم)، ناصر کریمی (مترجم) فرانک جان فنر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1394
سو دورو، سیاوش جهانی (مترجم) سو دورو
ناشر: نوربخش - خرداد 1401
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - آذر 1401