خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
2000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هاینتس تسیزنیس، فرانک لیندموت، پاول و اشمیتس، کاوه احمدیان تازه محله (مترجم) هاینتس تسیزنیس
ناشر: طراح، دکتر مقصودی - دی 1393
ریچارد وایدنر، رابرت سلز، علی اکبر بابایی (مترجم)، مهدی صفا (مترجم) ریچارد وایدنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1401
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - دی 1390
دیوید دویت، فرانک این کروپرا، علی اصغر رستمی (مترجم) دیوید دویت
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1393
ناشر: نوپردازان - دی 1395
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - آبان 1400
نیکلاس علی لیبر(تدوین)، محمد شکرچی زاده(تدوین) نیکلاس علی لیبر(تدوین)
ناشر: علم و ادب - دی 1401
پرومود باترا، دیپاک ماهندرو، مهدی قراچه داغی (مترجم)، ابوالفتح قهرمانی (ویراستار) پرومود باترا
ناشر: نخستین - بهمن 1398
جورج کندی، فرخ حجت کاشانی (مترجم)، صفی الدین صفوی نائینی (مترجم) جورج کندی
ناشر: فنی حسینیان - اسفند 1390